VINKOVCI half marathon 2019
JURAJ TOVAROVIĆ
Disciplina: Utrka građana 5km
Individualno
80. mjesto ukupno
44. mjesto spol-MUŠKARCI
MUŠKARCI - 20-29 godina 9. mjesto
00:33:15
31.08.2019