3. Mazator trail

Ime Prezime Država Mjesto Klub Spol Disciplina Uplatnica Status
Aleksandar Buranji
Croatia (Hrvatska) Požega AK Požega M Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Ana Kolovrat
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Ankica Pavlović
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Ankica Pavlović
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Bruno Štefanek
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod ŠK Tigrići M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Bruno Štefanek
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod ŠK Tigrići M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Daniel Gubić
Croatia (Hrvatska) Nova Gradiška M Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Dario Veselinovic
Bosnia and Herzegovina Brod Marathon Team Brod M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Delibor Jakičić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Edita Alar
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Edita Alar
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Goran Marinov
Croatia (Hrvatska) Zagreb KCIPT Samobor M DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Goran Ćuk
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Gorana Matošić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Igor Mutić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Igor Markovčić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Igot šofić
Croatia (Hrvatska) SLAVONSKI BROD TK Mazator M Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Ines Jozić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Ivan Baričić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Ivana Magdić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Ivana Juričić boić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Ivica Blažević
Croatia (Hrvatska) Garčin Garčin Trail M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Jelena šofić
Croatia (Hrvatska) SLAVONSKI BROD UMK Mazator Z Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Josip Jurić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Jozo Marunica
Croatia (Hrvatska) Gornja Vrba UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Karmela Stipanetić vinaković
Croatia (Hrvatska) Dubočac UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Krunoslav Budimir
Croatia (Hrvatska) Požega AK Požega M Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Manuel Čarđić
Croatia (Hrvatska) Požega AK Požega M DIlj trail maraton 46km - Startnina
Marija Štefanek
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Marija Bešlić
Croatia (Hrvatska) Slatina Šapice Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Marijana Ruskaj
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Marino Kavka
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Martina Sertic
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Martina Šipoš vučković
Croatia (Hrvatska) SLAVONSKI BROD Individualac Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Matija Čvagić
Croatia (Hrvatska) Šag SRK Baraber M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Matko Bednjanec
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Miša Nicinger
Croatia (Hrvatska) Slatina Šapice M DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Milada Rabihić
Croatia (Hrvatska) Zagreb Individualac Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Mirna Mikić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Miroslav Marković
Croatia (Hrvatska) Nova Gradiška Ak Nova Gradiška M Pljuskara trail 25km Uplatnica Prijavljen/a
Mladen Stepić
Croatia (Hrvatska) Sapci Garčin Trail M Petnja trail 13km - Startnina
Nandino Malesevic
Bosnia and Herzegovina Brod Individualac M DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Natalija Mrzljak vučinić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Robert Jovicic
Hungary Eger Individualac M DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Saša Bajić
Croatia (Hrvatska) Zagreb Individualac M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Sanja Šemuga
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Garčin Trail Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Sanja Imamagić
Croatia (Hrvatska) Zagreb TK Swibir Z DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Sara Stuburić
Croatia (Hrvatska) Davor Individualac Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
SiniŠa SekuliĆ
Croatia (Hrvatska) SLAVONSKI BROD M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Stanko Čvagić
Croatia (Hrvatska) Šag SRK Baraber M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Stjepan Vukelić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod TK Mazator M DIlj trail maraton 46km - Startnina
Suncica Babić
Croatia (Hrvatska) Zagreb Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Svjetlana Dudrak
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod TK Mazator Z Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Vedran Jesenović
Croatia (Hrvatska) Kozarac AK Požega, Udruga Zdravo trčanje Osijek M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Vedran Dulj
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M DIlj trail maraton 46km Uplatnica Prijavljen/a
Zdravko Matošić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a
Zoran Škundrić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Pljuskara trail 25km - Startnina
Zvonimir Filipović
Croatia (Hrvatska) Osijek Udruga zdravo trčanje Osijek & RunnerCalendar Team M Petnja trail 13km Uplatnica Prijavljen/a