Valens Victorious 2019

Ime Prezime Država Mjesto Klub Spol Disciplina Uplatnica Status
Alan Biro
Croatia (Hrvatska) Osijek SRK Žuti Šešir M 3 km - Startnina
Aleksandar Raguž
Croatia (Hrvatska) Požega 1 M 3 km - Startnina
Alen Damjanović
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Bfd run team M 3 km - Startnina
Ana Antolović
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Sportska udruga FCT Z 3 km - Startnina
Antonio Petković
Croatia (Hrvatska) Vinkovci NN M 3 km - Startnina
Benjamin Kristić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct M 3 km - Startnina
Danijel Ivančić
Croatia (Hrvatska) Stari Jankovci Čipčoge M 3 km - Startnina
Dario Vuger
Croatia (Hrvatska) Vinkovci FCT Vinkovci M 3 km - Startnina
Davor Budim
Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND M 3 km - Startnina
Filip Šubara
Croatia (Hrvatska) Požega 1 M 3 km - Startnina
Goran Šabić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND. M 3 km - Startnina
Hrvoje Klarić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct M 3 km - Startnina
Hrvoje Jurković
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct M 3 km - Startnina
Hrvoje Ivčetić
Croatia (Hrvatska) Požega 1 M 3 km - Startnina
Ivan Kovačević
Croatia (Hrvatska) Vinkovci FCT Apello M 3 km - Startnina
Ivan Lovrić
Croatia (Hrvatska) Nustar NN M 3 km - Startnina
Ivan Marijanovic
Croatia (Hrvatska) Vinkovci - M 3 km - Startnina
Ivan Ereš
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Nijedan M 3 km - Startnina
Ivan Elez
Croatia (Hrvatska) Vinkovci FCT M 3 km - Startnina
Ivan Papak
Croatia (Hrvatska) Požega 1 M 3 km - Startnina
Ivan Sudarević
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Čipčoge M 3 km - Startnina
Ivan Draganić
Croatia (Hrvatska) Vukovar - M 3 km - Startnina
Ivana Omelić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci O Z 3 km - Startnina
Izabela Čalić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct Z 3 km - Startnina
Josip Novak
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Apello M 3 km - Startnina
Josip Rendulić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct apello Vinkovci M 3 km - Startnina
Josip Petrušić
Croatia (Hrvatska) Stari Jankovci Čipčoge M 3 km - Startnina
Josip Šarić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND M 3 km - Startnina
Kazimir Mihić
Croatia (Hrvatska) Nuštar / M 3 km - Startnina
Krešimir Hunjet
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct M 3 km - Startnina
Krešimir Valentić
Croatia (Hrvatska) Kaptol SRK Barber/ Ak Požega M 3 km - Startnina
Krunoslav SveĆnjak
Croatia (Hrvatska) VINKOVCI (JARMINA) Amater M 3 km - Startnina
Krunoslav Marić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct M 3 km - Startnina
Krunoslav Janic
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Ftc M 3 km - Startnina
Krunoslav Mandić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Dvd M 3 km - Startnina
Manuel Čarđić
Croatia (Hrvatska) Požega Atletski klub Požega M 3 km - Startnina
Marija Bogović
Croatia (Hrvatska) Vinkovic IND Z 3 km - Startnina
Marijan Jelić
Croatia (Hrvatska) Ivankovo (BS) M 3 km - Startnina
Marijana Švajda
Croatia (Hrvatska) Požega Ak Požega Z 3 km - Startnina
Mario Neubauer
Croatia (Hrvatska) Vinkovci FCT M 3 km - Startnina
Mario Komšić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct M 3 km - Startnina
Marko Petrušić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND M 3 km - Startnina
Mirela Luburić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct Z 3 km - Startnina
Nikolina Dumančić
Croatia (Hrvatska) Vinkovci FCT Z 3 km - Startnina
Petar Netinger
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Jarmina M 3 km - Startnina
Sanela Raguž
Croatia (Hrvatska) Požega 1 Z 3 km - Startnina
Sanja Parmakovic
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Ftc Z 3 km - Startnina
Stijepan Budim
Croatia (Hrvatska) Stari Jankovci Čipčoge M 3 km - Startnina
Tea Vučković
Croatia (Hrvatska) Vukovar - Z 3 km - Startnina
Tomislav ĐukiĆ
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Fct Apello M 3 km - Startnina
Zlatko Šebalj
Croatia (Hrvatska) Vinkovci Apelo M 3 km - Startnina
Zlatko Čepo
Croatia (Hrvatska) Vukovar FCT APELLO M 3 km - Startnina
Zlatko Zupković
Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND M 3 km - Startnina
Zvonimir Vuković
Croatia (Hrvatska) Slakovci FCT Vinkovci M 3 km - Startnina
Zvonimir Mihić
Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod IND M 3 km - Startnina