2. GARČIN TRAIL

Broj prijavljenih natjecatelja/Number of competitors 51
# Ime i Prezime Uplatnica/Payment Država/Country Mjesto/City Klub/Club Spol/Gender Disciplina/Discipline Status
Mladen Rukavina
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Sparta & Leonida M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Jadranka Čuljak
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) slavonski brod PowerBody Z Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Danijel Dujmović
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod PowerBody M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Marina Zirdum
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Ultramaraton klub Mazator Z Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Ivan Hradovi
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga "Vita activa" M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Marko Jozić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Andrija Gecan
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Tatjana Gecan
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac Z Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Svjetlana Dudrak
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Ultramaraton klub Mazator Z Duga 20km Prijavljen/a/Registered
Danilo Cimbaljević
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slatina HPD Papuk M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Srđan Radulović
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Virovitica IND M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Tomislav Đurenec
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Zagreb Moj Salon M Duga 20km Prijavljen/a/Registered
Katarina Crnogaj
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Zagreb Moj Salon Z Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Ivan Galović
- Croatia (Hrvatska) Đakovo M Duga 20km Startnina/On list
Jakob Čačulović
- Croatia (Hrvatska) Zagreb Individualac M Srednja 10km Startnina/On list
Krunoslav Bencek
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Niza AU Moslavina u pokretu/SRK Baraber M Duga 20km Prijavljen/a/Registered
Krunoslav Krivanj
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Vodice Pd Promina M Duga 20km Prijavljen/a/Registered
Antun Bašić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Staro Topolje Sportska udruga Vita Activa M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Damir Šetka
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod RC Kotlich Dive SB M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Robert Smoljo
- Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga Vita Activa M Kratka 5km Startnina/On list
Robert Dančo
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Vedran Plaščević
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga Vita Activa M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Marko Nakić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga Vita Activa M Duga 20km Prijavljen/a/Registered
Tomislav Feric
- Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga Vita Activa M Kratka 5km Startnina/On list
Đuro Matijević
- Croatia (Hrvatska) Garcin Sportska udruga Vita Activa M Kratka 5km Startnina/On list
Zoran Plivelić
- Croatia (Hrvatska) Garcin Sportska udruga Vita Activa M Kratka 5km Startnina/On list
Hrvoje Kampić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga Vita Activa M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered
Ivan Kolesaric
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Sapci Sportska udruga Vita Activa M Kratka 5km Prijavljen/a/Registered
Domagoj Zmaić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Donji Andrijevci RC Kotlich Dive SB M Duga 20km Prijavljen/a/Registered
Dominik Sabljić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod IND M Srednja 10km Prijavljen/a/Registered