1.Memorijalno-humanitarna utrka Mario Madžar

Broj prijavljenih natjecatelja/Number of competitors 124
# Ime i Prezime Uplatnica/Payment Država/Country Mjesto/City Klub/Club Spol/Gender Disciplina/Discipline Status
Danijel Dujaković
- Croatia (Hrvatska) Vukovar n/a M 10 km Startnina/On list
Tomislav Dejanović
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Vukovar Vatrogasci Vukovar M 10 km Prijavljen/a/Registered
Ivan Galović
- Croatia (Hrvatska) Đakovo M 10 km Startnina/On list
Marino Kavka
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Ultramaraton klub Mazator M 5 km Prijavljen/a/Registered
Andrej Džankić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Individualac M 5 km Startnina/On list
Paola Rešetar
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Osijek III.gimnazija Osijek Z 5 km Prijavljen/a/Registered
Krunoslav Bencek
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Niza DVD Naš.Breznica M 10 km Prijavljen/a/Registered
Katarina Tomšić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Z 5 km Startnina/On list
Željko Tomšić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar M 5 km Startnina/On list
Marina Tomšić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Z 5 km Startnina/On list
Tomislav Tomšić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar M 10 km Startnina/On list
Darko Štrobilius
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Zagreb AK FIT M 5 km Prijavljen/a/Registered
Milica Horvat
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Z 5 km Startnina/On list
Josip Matezović
- Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND M 10 km Startnina/On list
Ana Lovrić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Z 5 km Startnina/On list
Barbara Lovrić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Nema Z 5 km Startnina/On list
Kristijan Anđelić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Retkovci AK MARATON VUKOVAR M 10 km Prijavljen/a/Registered
Mario Lovrić
- Croatia (Hrvatska) Zagreb Ultramaraton klub Mazator M 10 km Startnina/On list
Dragan Velerajter
- Croatia (Hrvatska) Lovas ŠNK Lovas M 5 km Startnina/On list
Marko Božanović
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Donje Novo Selo M 10 km Prijavljen/a/Registered
Slaven Halas
- Croatia (Hrvatska) Ilok Nema M 10 km Startnina/On list
Toni Matozan
- Croatia (Hrvatska) Komletinci Nema M 10 km Startnina/On list
Dražen Malančuk
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Vukovar M 10 km Prijavljen/a/Registered
Marina Lukaš
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Nema Z 5 km Startnina/On list
Renato Lukaš
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Nema M 10 km Startnina/On list
Renata Zaoborni
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Nema Z 5 km Startnina/On list
Dušica Šoljić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Nema Z 5 km Startnina/On list
David Vlajčić
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Nema M 5 km Startnina/On list
Ivan Kružljak
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Vatrogasci Vukovar M 10 km Startnina/On list
Bogdan Bartosik
- Croatia (Hrvatska) Vukovar Individualac M 5 km Startnina/On list