4. Mazator trail

Broj prijavljenih natjecatelja/Number of competitors 32
# Ime i Prezime Uplatnica/Payment Država/Country Mjesto/City Klub/Club Spol/Gender Disciplina/Discipline Status
Danijel Dujmović
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod PowerBody M Krug trail 6km / +160m Prijavljen/a/Registered
Svjetlana Dudrak
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Mario Čeliković
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Zagreb IND M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Matej Volarević
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Zagreb IND M Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Nenad Roknić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Staro Petrovo Selo Ak Nova Gradiška M Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Branimir Šloser
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Zagreb AK 47 M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Bruno Štefanek
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Jozo Marunica
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Gornja Vrba UMK Mazator M Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Kristina AgatiĆ
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Mirjana Čabraja
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Bukovlje (Slav. Brod) UMK Mazator Z Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Jasna Plemeniti
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Našice AU Moslavina u pokretu M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Daniel Gubić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Nova Gradiška Ak Nova Gradiška M Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Darko Topalović
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Vinkovci AK OTOK M Krug trail 6km / +160m Prijavljen/a/Registered
Mladen Stepić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Sapci Garčin Trail M Krug trail 6km / +160m Prijavljen/a/Registered
Igor Markovčić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Igor Mutić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Miroslav Marković
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Nova Gradiška Ak Nova Gradiška M Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Ivan Baričić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Vedran Dulj
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Antonio Arbanas
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Goran Draksler
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slatina Moslavina u pokretu M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Igor BegoviĆ
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Dugo Selo Ak Martin Dugo Selo M Pljuskara trail 29km / + 750m Prijavljen/a/Registered
Gorana Matošić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator Z Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Zdravko Matošić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod SB Biciklist M Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Stjepan Čošić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Vukovar AK Maraton Vukovar M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Matko Bednjanec
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Petnja trail 13km / +360m Prijavljen/a/Registered
Damir Šetka
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod RC Kotlich Dive 🦄 M Krug trail 6km / +160m Prijavljen/a/Registered
Slaviša Ćurić
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Zoran Skundric
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M DIlj ultra trail 60km / + 1975m - (vremenski limit 11h) Prijavljen/a/Registered
Marino Kavka
Uplatnica/Payment detail Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator M Krug trail 6km / +160m Prijavljen/a/Registered