Loader

Vukovar half marathon 2021

28.05.2021
Informacije
Lista prijavljenih
Rezultati

Datum: 28  Svibanj, 2022 Subota
Mjesto: Vukovar centar
Start utrke na 5km: 28.05.2022 10:00h
Start utrke polumaratona: 28.05.2022 09:30h
Discipline: polumaraton i utrka gra?ana 5 kilometara
Organizator: Skiper Media i Grad Vukovar
Suorganizator: Triatlonski klub Vukovar, AK Maraton Vukovar, Sportski objekti Vukovar
Kontakti: Siniša Jonji? +38598 9729348, Ivan Szabo +38599 510 6317, Krešimir Gali? +38595 8955554

Podizanje startnih paketa
Petak 27.05.2022 u vremenu od 17:00-20:00h ispred Radni?kog doma Vukovar. Na dan utrke od 07:00-08:30 ispred Radni?kog doma Vukovar. Molimo sve natjecatelje utrke polumaratona koji mogu do?i da startne pakete preuzmu dan ranije.

Utrka gra?ana
Cestovna utrka ukupne duljine 5 kilometara. Utrka je no?na. Start i cilj utrke je u centru Vukovara ispred Radni?kog doma. Start utrke je 28.05.2022 u 10:00h. Staza utrke je kruna.
Na utrci mogu nastupiti svi koji na dan utrke imaju 12 godina. Svi maloljetni natjecatelji moraju imati pratnju punoljetne osobe.
Vremenski limit utrke je 40 minuta.
Za utrku gra?ana vrijede ista pravila i odgovornosti kao i za utrku polumaratona.

Polumaraton:
Cestovna utrka ukupne duljine 21,1 kilometar. Start i cilj utrke su na istom mjestu u centru Vukovara ispred Radni?kog doma. Start utrke je 28.05.2022 u 09:30. Staza utrke je kruna.
Nastupiti mogu svi zdravi natjecatelji i svi tr?e na osobnu odgovornost. Prijavom na utrku natjecatelj se odri?e mogu?nosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke te potvr?uje svoje zdravstveno stanje i spremnost da završi utrku.
Na utrci smiju nastupiti svi koji na dan utrke imaju navršenih 16 godina. . Maloljetni natjecatelji moraju imati pratnju punoljetne osobe.
Prijavom na utrku natjecatelj je suglasan da organizator smije koristiti fotografije nastale za vrijeme, neposredno prije ili poslije utrke za svoje potrebe i potrebe promocije doga?aja.
Okrjepa je osigurana za vrijeme utrke i u ciljnom prostoru. Svi natjecatelji ?e dobiti startni broj koji se stavlja isklju?ivo na prsa i mora biti vidljiv tijekom cijele utrke.
Vremenski limit utrke je 3:00h. Svi natjecatelji koji ne završe utrku ili odustanu, duni su se javiti organizatoru na broj telefona koji ?e biti ozna?en na startnom broju.

Cijelom trasom utrke promet je zaustavljen, a ispred prvih odnosno posljednjih natjecatelja biti ?e policijska pratnja.
Mjerenje vremena je elektronsko. Svi natjecatelji ?e dobiti ?ip koji se nalazi na startnom broju. Rezultati ?e biti objavljeni neposredno nakon završetka utrke. Pravo na albu traje tri dana po objavi neslubenih rezultata. Nakon isteka prava albe, rezultati postaju slubeni.

Prijave za utrku

Prijave za utrku i uplata kotizacije mogu?e su od 05. studenog 2021 zaklju?no s 15. svibanj 2022.
Prijava je pravovaljana po uplati kotizacije.
Startnine

150,00 kn za utrku polumaratona.
150,00 kn za utrku na 5 kilometara.
Podatci za uplatu se generiraju nakon prijave pored imena i prezimena (dugme "uplatnica")

Startnina uklju?uje:

-sudjelovanje na utrci
-postavljanje staze i troškove pregleda terena
-prijava natjecatelja
-elektronsko mjerenje vremena, obrada i objava rezultata
-kvalitetna tehni?ka majica
-medalje za sve natjecatelje na 5 i 21km
-startni broj i ?ip
-deurstvo i osiguranje Hitne pomo?i
-medalje i nagrade za prva tri natjecatelja po kategoriji i spolu
-okrjepu za vrijeme utrke
-obrok i pi?e u cilju

Nagrade
Nov?ane, sponzorske nagrade i pehari za ukupne pobjednike polumaraton:

Ukupno ene
1. mjesto: 3.000,00 kuna
2. mjesto: 2.000,00 kuna
3. mjesto: 1.000,00 kuna

Ukupno muškarci
1. mjesto: 3.000,00 kuna
2. mjesto: 2.000,00 kuna
3. mjesto: 1.000,00 kuna


Polumaraton po kategorijama:

Sponzorske nagrade i pehari

Juniori (2002. i mla?i);
MS (2001. – 1987);
M35 (1986 – 1977);
M45 (1976 – 1967);
M55 (1966 – 1957);
M65 (1956. i stariji);

Juniorke (2002. i mla?e);
S (2001 – 1987);
35 (1986 – 1977);
45 (1976 – 1967);
55 (1966 – 1957);
65 (1956. i starije)

5km

Sponzorske nagrade i pehari

Ukupno ene (1. 2. i 3. mjesto)
Ukupno muškarci (1. 2. 3. mjesto)