Loader

4. Polojska ultra 2021

06.03.2021 REZULTATI NATJECANJA
100 km
100km - virtual
50 km
100 km štafeta ( četiri člana )
100 km štafeta ( dva člana )
50 km štafeta ŽŽ (žena-žena)
50 km štafeta ŽM (žena-muškarac)
50 km štafeta MM (muškarac-muškarac)