Loader

5. Polojska ultra 2022

05.03.2022 REZULTATI NATJECANJA
100 km
50 km
100 km štafeta ( četiri člana )
100 km štafeta ( dva člana )
50 km štafeta ŽŽ (žena-žena)
50 km štafeta ŽM (žena-muškarac)
50 km štafeta MM (muškarac-muškarac)