Pređeno kilometara
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 485 Leon Milišić-Zečević M Croatia (Hrvatska) Belišće SRK Baraber 00:22:59
04:35
2 484 Noa Čvagić M Croatia (Hrvatska) Šag SRK Baraber 00:25:33
05:06
3 487 Josip Mlakar M Croatia (Hrvatska) Bistrinci SRK Baraber 00:28:37
05:43
4 486 Ivan Zetović M Croatia (Hrvatska) Belišće SRK Baraber 00:33:59
06:47
5 527 Sven Majdenić M Croatia (Hrvatska) Valpovo SRK Baraber 00:42:21
08:28
6 528 Jan Majdenić M Croatia (Hrvatska) Valpovo SRK Baraber 00:42:30
08:30
7 634 Robert Škorvaga M Croatia (Hrvatska) Šag SRK Baraber 00:46:57
09:23