Pređeno kilometara
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 532 Iva Đakovac Z Croatia (Hrvatska) Nard SRK Baraber 00:35:06
07:01
2 531 Lucija Ivančević Z Croatia (Hrvatska) Valpovo SRK Baraber 00:37:17
07:27
3 645 Mia Nenadić Z Croatia (Hrvatska) Bistrinci SRK Baraber 00:37:22
07:28