Pređeno kilometara
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 626 Boris Hrala M Croatia (Hrvatska) Slatina Motiv 00:49:02
04:27
2 639 Krešimir Trgovčević M Croatia (Hrvatska) Vrpolje 00:53:53
04:53
3 628 Marko Kučinac M Croatia (Hrvatska) Valpovo UZT 00:55:40
05:03
4 621 Alen Jakab M Croatia (Hrvatska) Darda IND 00:56:47
05:09
5 636 Bonny Tokić M Croatia (Hrvatska) Osijek Mk Hrvatski Sokol Osijek 00:58:12
05:17
6 614 Goran Petrović M Croatia (Hrvatska) Mece UZT 01:00:14
05:28
7 603 Ivica Vučković M Croatia (Hrvatska) Velika Kopanica IND 01:00:38
05:30
8 635 Ivica Lenard M Croatia (Hrvatska) Josipovac SRK Baraber 01:04:33
05:52
9 602 Vitomir Lučić M Croatia (Hrvatska) ĐAKOVO IND 01:05:10
05:55
10 644 Damir Nenadić M Croatia (Hrvatska) Bistrinci SRK Baraber 01:06:24
06:02
11 483 Stanko Čvagić M Croatia (Hrvatska) Šag SRK Baraber 01:06:43
06:03
12 490 Miran Košćica M Croatia (Hrvatska) Jastrebarsko Tilček Team 01:09:40
06:20
13 641 Kruno Rodić M Croatia (Hrvatska) Donji Miholjac IND 01:11:18
06:28
14 543 Franjo Kresojević M Croatia (Hrvatska) Zagreb AK Maksimir 01:11:48
06:31
15 616 Boris Presečan M Croatia (Hrvatska) Slatina Odred izviđača Lisice 01:18:14
07:06