Pređeno kilometara
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 317 Luka Nedeljković M Croatia (Hrvatska) Vinkovci IND 00:47:00
04:42
2 340 Slaven Dugalić toffolini M Croatia (Hrvatska) SLAVONSKI BROD Manijaci 00:49:10
04:55
3 342 Marko Čavčić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 00:51:03
05:06
4 338 Dominik Sabljić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod IND 00:51:08
05:06
5 327 Tomislav Zelenbrz M Croatia (Hrvatska) Đakovo Individualac 00:56:45
05:40
6 318 Dario Veselinovic M Bosnia and Herzegovina Brod Marathon Team Brod 00:56:51
05:41
7 310 Domagoj Zmaić M Croatia (Hrvatska) Donji Andrijevci RC Kotlich Dive SB 00:58:20
05:50
8 351 Mladen Gecić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 00:59:44
05:58
9 321 Srđan Radulović M Croatia (Hrvatska) Virovitica IND 01:03:42
06:22
10 300 Jakob Čačulović M Croatia (Hrvatska) Zagreb Individualac 01:07:04
06:42
11 339 Denis Hrkač M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 01:13:16
07:19
12 355 Ivan Čuljak M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 01:13:27
07:20
13 302 Zoran KovaČeviĆ M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 01:16:27
07:38
14 305 Hrvoje Kekez M Croatia (Hrvatska) SLAVONSKI BROD IND 01:16:38
07:39
15 39 Marko Blažević M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod TK Brace, SB 01:16:39
07:39
16 308 Davor Babić M Croatia (Hrvatska) Zagreb Hrvatska humanitarna udruga CRO UNUM 01:16:52
07:41
17 313 Robert Drašković M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac 01:18:15
07:49
18 23 Ivan Galović M Croatia (Hrvatska) Đakovo 01:18:43
07:52
19 324 Rino Šiljeg M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 01:18:50
07:53
20 354 Matej Culjak M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 01:21:48
08:10
21 315 Mladen Rukavina M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Sparta & Leonida 01:23:38
08:21
22 350 Zdravko Matošić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod SB Biciklist 01:25:36
08:33
23 348 Miroslav Šolić M Croatia (Hrvatska) Đakovo Amater Strizivojna 01:25:43
08:34
24 341 Stjepan Kovacevic M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod Individualac 01:26:18
08:37
25 307 Darko Agotić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 01:27:16
08:43
26 306 Zvonko Kampić M Croatia (Hrvatska) Sapci 01:27:19
08:43
27 319 Antun PongraČiĆ M Croatia (Hrvatska) OSIJEK BIZbike 01:33:20
09:20
28 326 Ivica Livaković M Croatia (Hrvatska) Klanjec 02:05:47
12:34