Pređeno kilometara
0
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 412 Krunoslav Bošnjaković M Croatia (Hrvatska) Vrbica Ak Zabok 03:02:47
05:45
2 320 Nandino Malesevic M Bosnia and Herzegovina Brod BURT 03:19:03
06:16
3 301 Matko Bednjanec M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 03:23:32
06:25
4 311 Dominik Sabljić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod IND 03:35:42
06:48
5 323 Leopold Špehar M Croatia (Hrvatska) Plitvička jezera 03:44:12
07:04
6 314 Zoran Kurdija M Croatia (Hrvatska) Zagreb Mogu dugo 03:49:37
07:14
7 303 Daniel Gubić M Croatia (Hrvatska) Nova Gradiška Ak Nova Gradiška 04:02:38
07:39
8 308 Damir Hećimović M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod IND 04:29:35
08:30
9 316 Robert Nikicic M Croatia (Hrvatska) Slavonski Kobas 04:29:38
08:30
10 313 Mario Matoković M Croatia (Hrvatska) Osijek SRK Žuti Šešir 04:31:07
08:33
11 312 Stjepan Vukelić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 04:31:38
08:34
12 322 Velibor Pađan M Croatia (Hrvatska) Bjelovar IND 04:31:40
08:34
13 304 Jozo Marunica M Croatia (Hrvatska) Gornja Vrba UMK Mazator 04:36:11
08:42
14 319 Miša Nicinger M Croatia (Hrvatska) Slatina Šapice 04:58:55
09:25
15 325 Hrvoje Kekez M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod IND 05:01:43
09:31
16 307 Marko Blažević M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod 05:01:45
09:31
17 305 Bruno Štefanek M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 05:43:19
10:49
18 309 Andrew Seguin M Croatia (Hrvatska) Osijek IND 06:05:13
11:31