Pređeno kilometara
0
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 403 Antonio Arbanas M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 07:05:35
06:37
2 401 Stjepan Čošić M Croatia (Hrvatska) Vukovar AK Maraton Vukovar 07:35:55
07:05
3 404 Vedran Dulj M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 07:48:23
07:17
4 413 Petar Šokčić M Croatia (Hrvatska) Osijek SRK Žuti šešir 07:54:41
07:22
5 409 Krešimir Šimić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 08:00:07
07:28
6 405 Ivan Baričić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 08:33:41
07:59
7 402 Goran Draksler M Croatia (Hrvatska) Slatina Moslavina u pokretu 08:56:50
08:20
8 400 Slaviša Ćurić M Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 09:18:44
08:41
9 408 Mario Čeliković M Croatia (Hrvatska) Zagreb IND 09:47:53
09:08
10 407 Branimir Šloser M Croatia (Hrvatska) Zagreb AK 47 10:33:44
09:51