Pređeno kilometara
0
0
0
0
Poredak Startni broj Ime i Prezime Spol(Poredak) Država Grad Klub Vrijeme Tempo
1 411 Ankica Pavlović Z Croatia (Hrvatska) Slavonski Brod UMK Mazator 07:59:42
07:27
2 406 Jasna Plemeniti Z Croatia (Hrvatska) Našice AU Moslavina u pokretu 08:56:54
08:20