Info! Kod uplate obavezno upisati ispravan poziv na broj u nastavku
Stavke:

Startni paket: Kn

Naziv primatelja:
Adresa primatelja:
Mjesto primatelja:

Ukupna cijena:

IBAN:
SWIFT:
Poziv na broj: 22720-39
Opis: Uplata za utrku po pozivu 22720-39 Steafana Požgaj

FOTO/SCAN

Steafana Požgaj
Rijeka


HR 00
22720-39
Uplata za utrku po pozivu 22720-39
Steafana Požgaj
HR00 22720-39
Uplata za utrku po pozivu 22720-39
Steafana Požgaj